dijous, 21 de febrer de 2013

No m'agrada dir           “A Genoveva”


No m'agrada dir
ja, estem aturats
cansats damunt d'ahir
parlant i parlant
collons! de parlar i
bruixes de la mar
com tacat paper fi
tacat i arrugat
i aigua i blava i ...
sal de tant de bra-
mar paraules crits
xopant per esti-mar
fins partir el fil
a força d'esti-rar
el mar és tirar-li
a l'aigua sal, somniarCinquè poema de la primera part
del llibre inèdit "Exercicis d'autoestima".