dissabte, 11 de juliol de 2015

capsaLa capsa de la vida
l'estant de les misèries
on l'ordre del ser és
i s'esmuny freda l'ànima