divendres, 21 de juny de 2013

isomorfesParir i patir
no són simplement
paraules isomorfes

Pep Alfonso, 2011

Foto de Tali Albert: clica ací