dijous, 8 de maig de 2014

el mot“el mot que només representava el món”
Apoteosi del cercle de Sebastià Alzamora
Mot que només representes el món
crida al vent l’oblidada llibertat

empeny suau el desert de les paraules
la fruita al paradís etimològica

13:54h, 30 d’abril de 2014 al tren camí de VLC


Santa Maria de Santes Creus
(Aiguamúrcia, Alt Camp)