dimecres, 11 de març de 2015

sonet sonat d'una nit desmesurada

La lluita per sobreviure continua
el vers sobrelliure és la resposta.
Dintre d’un sobre esguarde les línies
per sobre la metàfora de les meues

possibilitats. Encavalquen a sobre
d’un altre cúmul de mots... i prou
ja d’amuntegar paraules dignes
de l’eutanàsia indolent del crit

fals sonat de l’expressió mètrica
més bé desmesurada d’aquesta nit
sense llum ni somni ni silenci ni

més ritme que la llibertat d’escriure
sobre les línies d’aquesta vida blanca
el final d’un poema que està per vindre.