dissabte, 24 de novembre de 2007

CATALÀ A EUROPA, CAMPANYA D'EUROTRIBUNE

A la xarxa s'ha iniciat una campanya per a demanar al Ministeri
d'Afers Exteriors espanyol que incloga el català, l'euskara i el
gallec al Tractat Europeu que es discutirà les properes setmanes, així
com, també, que estes llengües siguen incorporades de ple dret a la
llista d'idiomes oficials de la Unió Europea.

Des d'aquest enllaç podeu omplir la sol·licitud i enviar-la. Només
és un minut:

http://www.eurotribune.eu/popups/campanya.asp?idioma_activo=1

Un estracte de la Carta:

Excel·lentíssim Sr. Ministre Moratinos, Il·lustríssim Sr. Don Alberto Navarro,


Com ciutadà europeu resident a l'Estat espanyol i catalanoparlant, us escric a propòsit de la presència del meu idioma i de la resta de les anomenades 'llengües cooficials espanyoles' en el nou Tractat de Reforma que substituirà a la malaguanyada Constitució Europea. Felicitant-vos per endavant per la tasca que varen fer en el seu moment en la presentació del Memoràndum lingüístic en que es demanava a les institucions europees l'acceptació de les llengües oficials que hi ha a l'Estat, tant en les seves comunicacions escrites amb les institucions i òrgans consultius, així com amb el Síndic de Greuges Europeu, voldria demanar-vos que aprofitant aquest debat s'inclogui el català, l'èuscar i el gallec en el futur Tractat.

...

Entra a la web d'EuroTribune i ompli el formulari.